Període Mitjà de Pagament (PMP)

Indicador del temps de pagament o de l’endarreriment en el pagament del deute comercial a proveïdors de les administracions públiques.

ANY 2014

ANY 2015

ANY 2016

ANY 2017

ANY 2018

ANY 2019

ANY 2020

ANY 2021