Edictes

Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2147 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Anunci de licitació de l'obra municipal ordinària anomenada "pavimentació del camí de la Sínia"
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1711 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 961 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 32-0 Edicte: 947 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'informació pública d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 29-0 Edicte: 817 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Anunci d'aprovació de la massa salarial per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11205 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11204 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10952 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10740 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte de la convocatòria pública per a l'elecció dels càrrecs de jutge/essa de pau titular i substitut
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10634 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2018