Edictes

Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1141 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball
Exercici: 2020 Bop: 26-0 Edicte: 762 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de la plantilla del personal per a l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 18-0 Edicte: 496 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 7 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Edicte d'aprovació inicial de l'agrupació per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció i dels seus estatuts
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10367 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació inicial de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Tortellà
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10359 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10229 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de modificació d'ordenances fiscals exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8571 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8495 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2020
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8114 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica