Edictes

Exercici: 2021 Bop: 191-0 Edicte: 8299 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5652 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 104-0 Edicte: 4744 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 102-0 Edicte: 4562 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3504 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 79-0 Edicte: 3378 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2530 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 45-0 Edicte: 1783 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 289 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'any 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9881 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu per al nomenament per concurs del lloc de treball de secretàri/a-inteventor/a de l'agrupació de secretaries del municipi de Montagut i Oix i el municipi Tortellà