Edictes

Exercici: 2019 Bop: 165-0 Edicte: 6820 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte pel qual es fa públic el cartipàs municipal de l'Ajuntament de Tortellà
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4928 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos al concurs oposició del lloc de treball de secretari/ària de l'Ajuntament de Tortellà
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3772 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 92-0 Edicte: 3715 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 92-0 Edicte: 3614 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per proveir el lloc de treball de secretari/ària de classe tercera amb caràcter interí
Exercici: 2019 Bop: 92-0 Edicte: 3608 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 85-0 Edicte: 3240 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Anunci d'informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat d'un dret funerari
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 2950 AJUNTAMENT DE TORTELLA Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 77-0 Edicte: 2923 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Anunci d'aprovació definitiva d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2742 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Anunci d'exposició pública dels expedients de modificació de crèdit 1/2019 i 2/2019