Edictes

Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11205 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11204 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10952 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla del personal per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10740 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte de la convocatòria pública per a l'elecció dels càrrecs de jutge/essa de pau titular i substitut
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10634 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2018
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10031 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 219-0 Edicte: 9569 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de crèdit extraordinari
Exercici: 2018 Bop: 216-0 Edicte: 9571 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació provisional d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 216-0 Edicte: 9570 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 208-0 Edicte: 9227 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2018