Edictes

Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8571 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8495 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2020
Exercici: 2019 Bop: 202-0 Edicte: 8114 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2019 Bop: 193-0 Edicte: 7704 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Decret d'Alcaldia de delegació de funcions a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7650 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Anunci d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 165-0 Edicte: 6820 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte pel qual es fa públic el cartipàs municipal de l'Ajuntament de Tortellà
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4928 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos al concurs oposició del lloc de treball de secretari/ària de l'Ajuntament de Tortellà
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3772 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 92-0 Edicte: 3715 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 92-0 Edicte: 3614 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per proveir el lloc de treball de secretari/ària de classe tercera amb caràcter interí