Edictes

Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5019 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Exposició publica del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4932 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació de l'oferta pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 95-0 Edicte: 4215 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4150 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Informació pública de les bases reguladores dels pressupostos participatius (o Reglament)
Exercici: 2022 Bop: 80-0 Edicte: 3422 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 61-0 Edicte: 2411 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 61-0 Edicte: 2410 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 57-0 Edicte: 2225 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 57-0 Edicte: 2224 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 38-0 Edicte: 1334 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022