Edictes

Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 793 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals
Exercici: 2023 Bop: 22-0 Edicte: 722 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Convocatòria pública per a l'elecció de jutge/essa de pau titular i substitut
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12126 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu d'estabilització d'acord amb l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12061 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Esmena d'error material de l'anunci definitiu de la modificació de les ordenances fiscals 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11917 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11719 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva del Projecte de millora dels equipaments esportius i d'acollida familiar i turística
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11715 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 12/2022
Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11443 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 236-0 Edicte: 10947 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus municipals
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10464 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 12/2022