Edictes

Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10900 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2021
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10898 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercci 2022
Exercici: 2021 Bop: 245-0 Edicte: 10855 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 244-0 Edicte: 10768 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 227-0 Edicte: 9908 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2021
Exercici: 2021 Bop: 211-0 Edicte: 9142 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 210-0 Edicte: 9168 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 210-0 Edicte: 9087 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2021
Exercici: 2021 Bop: 204-0 Edicte: 8716 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 191-0 Edicte: 8299 AJUNTAMENT DE TORTELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2021