Subvenció de la Diputació de Girona per Afectacions Climatològiques

La Diputació de Girona ens ha concedit una subvenció de 1.254,64€  per les actuacions efectuades arran de les circumstàncies meteorològiques excepcionals durant el segon semestre de 2018 que va ocasionar alguns desperfectes a diferents espais del nostre poble.

Els espais afectats van ser el Parc Santaló on es va esllavissar algun camí, va originar un forat a la carretera de la depuradora, va malmetre el talús de petanques i va trencar diverses brancades.

Una altra zona afectada va ser la carretera de la Quintana  i del Serrat del Pont on es va haver d’arranjar la carretera i retirar brancada. I també  el camí de la Sínia on es va haver de netejar la cuneta, repassar i acostar terres que la pluja s’havia emportat.