Nous Contenidors per a la Recollida d’Olis Domèstics Residuals

L’Ajuntament de Tortellà amplia la recollida de l’oli domèstic usat

Amb la instal·lació d’aquests contenidors l’Ajuntament de Tortellà aposta per un servei accessible i sense horaris, millorant així l’eficiència i el confort. Els veïns només cal que acumulin l’oli a casa seva en una ampolla de plàstic i la llencin al contenidor més proper del seu domicili.

 

BENEFICIS AMBIENTALS

Des de l’antiguitat l’oli ha centrat la dieta mediterrània i encara ara és un dels aliments més utilitzats a totes les cuines del nostre país. Però el seu vessament a l’aigua comporta greus problemes per la capa que forma a la seva superfície, que n’impedeix la correcte oxigenació. Si es separa l’oli a casa, s’aconsegueix contribuir a la conservació del medi ambient sense vessaments de cap tipus a la natura i també s’aconsegueix un estalvi en el tractament de les aigües residuals a les depuradores i en el manteniment de les canonades i la xarxa de clavegueram.

A més, l’oli recollit es recicla i es transforma en biodièsel, així es redueixen els gasos d’efecte hivernacle en la fabricació i la seva posterior utilització. El biodièsel produeix un 80% menys d’emissions que el petroli i es un recurs renovable.

 

Mai pels desaigües

De vegades, no li donem importància a gestos com el d’obrir una llauna de tonyina i llençar pels desaigües de la pica l’oli d’aquesta. Aquestes mínimes quantitats d’oli que escorrem pels desaigües perjudiquen seriosament no tan sols a la nostra cuina si no que, a més, ho fa als claveguerams de les nostres pobles. Aquests olis i greixos no només taponen les canonades de les llars: també s’acumulen als claveguerams aplegant a solidificar-se creant una mena d’icebergs de greix i fomenten l’aparició de plagues d’insectes.

Aquestes accions, a voltes inconscients, fan incrementar notablement els costos dels processos de depuració d’aigües residuals per als ajuntaments.

Per tot això, sempre es recomana que l’oli que generem a les nostres llars sigui sempre abocat en ampolles de plàstic (reutilitzades de qualsevol beguda o aigua) i dipositades als contenidors adequats per a oli de cuina (NO DEPOSITAR OLI MINERAL DE MOTOR) . Només així col·laborarem a mantenir el nostre entorn net, a reaprofitar aquest residu, i a que el nostre planeta sigui un lloc millor.

 

SITUACIÓ DELS CONTENIDORS DINS EL MUNICIPI

 1.-Àrea de contenidors del carrer Sant Jaume.

2.-Àrea de contenidors del carrer Sales