Equip de govern

Independents de Tortellà – CP

Rafel Domínguez Blázquez (rafeldominguez@tortella.cat)

Alcalde. Àrea de Governació. Competències en matèria de governació, representació institucional, personal, serveis municipals, urbanisme, obres públiques, justícia i economia i finances.

 

Fernando Durante Acevedo (fernandodurante@tortella.cat)

1r. tinent d’alcalde. Regidor de l’Àrea de Joventut. Competències en matèria d’esports, educació, treball i benestar social.

 

Mireia Canal Vila (mireiacanal@tortella.cat)

2a. tinent d’alcalde. Regidora de l’Àrea de Cultura. Competències en matèria de comunicació, comerç, turisme, ensenyament, noves tecnologies i festes.

 

Félix Valero Alonso (felixvalero@tortella.cat)

Regidor de l’Àrea de Medi Ambient i Territori. Competències en matèria d’agricultura, ramaderia i noves energies.