Mapa de capacitat acústica

Documentació relativa al mapa de capacitat acústica del municipi de Tortellà: