14 novembre 2022
La data màxima de sol.licitud és el 2 de desembre. Trobareu tota la informació al link: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/aj
3 novembre 2022
Gràcies a la subvenció d'ajuts a la gestió forestal sostenible 2021, la Generalitat de Catalunya ens ha concedit 1.152,00€ per l'arranj